Arbetsplatskonflikt akutstängde Röhsska museet

Ingången till Röhsska museet. Foto: Röhsska museet

Foto: Röhsska museet

Röhsska museet i Göteborg stängdes i dag med omedelbar verkan för att senare öppnas igen. Anledningen var ett skyddsstopp som de tre fackförbunden på arbetsplatsen enhälligt röstade fram klockan 12 idag. Senare hävde arbetsmiljöverket stoppet med hänvisning till att det inte rör sig om ”risk för någons liv och hälsa”.

Läs artikeln på Kulturnytt

(2016-09-22)