Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar

Under andra världskriget flydde fler än 30 000 människor från de ockuperade baltiska staterna över Östersjön till Sverige. Än i dag finns de unika spåren av dessa dramatiska händelser kvar längs nästan hela den svenska ostkusten. Här hittar vi de mer eller mindre väl bevarade båtar som en gång möjliggjorde människors flykt.

I avhandlingen De små båtarna och den stora flykten studeras dessa båtar och deras vindlande öden från flykten fram till i dag. Mirja Arnshav visar hur flyktbåtarna, efter att de kommit till Sverige, befunnit sig i vitt skilda sammanhang men ändå aldrig helt kastat loss från sitt förflutna. Utifrån båtarnas materiella vittnesbörd och med stöd av berättelser, minnen och arkivuppgifter framkallar hon en verklighetsnära bild av andra världskriget som flyktingkatastrof och hur Sverige berördes av händelserna. Det blir även tydligt att båtarna är av fortsatt stor betydelse för att värna och bevara minnet av flykten.

Avhandlingen lämnar ett bidrag till den maritima och kulturarvsvetenskapliga forskningen om migration, minnen och materiell kultur, och visar samtidigt hur historiska tillfälligheter kan göra till synes oansenliga ting unika och hur närvarande historien är i nuet.

Mirja Arnshav:
De små båtarna och den stora flykten. Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar
Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet
Disputation: 13 november 2020