Ny söktjänst för runor

Runologen Otto von Friesen i fält. Foto: J.W. Hamner. Färgbearbetad av Julius Jääskeläinen. (CC BY)

Runologen Otto von Friesen i fält. Foto: J.W. Hamner. Färgbearbetad av Julius Jääskeläinen. (CC BY)

Söktjänsten Runor är en ny digital forskningsplattform som ska tillgängliggöra ungefär 7 000 runinskrifter med rapporter och bilder från olika databaser, institutioner och samlingar. Det går att söka efter runstenar, runtexter och plats, geografiskt via karta eller namn i titeln.

Den nya digitala resursen lanserades vid ett digitalt seminarium den 3 december 2020 och är resultatet av projektet Evighetsrunor, som var ett fyraårigt samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet med finansiering från Riksbankens jubileumsfond och  Kungliga Vitterhetsakademien.

”Söktjänsten Runor är i första hand utvecklad för att förenkla för forskare, så att man ska kunna söka på befintligt runmaterial digitalt på ett enda ställe, var man än befinner sig i världen. Men tjänsten vänder sig också till alla med stort intresse för runor och runinskrifter eller dig som vill veta om det finns några runor på en viss plats du befinner dig eller tänker besöka”, skriver Riksantikvarieämbetet.

Sök i den den nya tjänsten Runor.

(2020-12-06)