Arkeologi i Sverige tillgänglig på nätet

Projektet Arkeologi i Sverige, en databas över arkeologiska utgrävningar mellan 1991 och 2005, publicerar nu de första sju länen på Riksantikvarieämbetets hemsida. Arkeologi i Sverige finns tillgänglig länsvis, dels som rapporter i pdf-format, dels som databaser. Följande sju län fanns i december 2007 registrerade och är tillgängliga för nedladdning:

Jämtlands län
Dalarnas län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Södermanlands län
Östergötlands län

Arkeologi i Sverige är en databas över arkeologiska utredningar och undersökningar som utförts mellan åren 1991 och 2005. Äldre undersökningar finns publicerade som en katalog i den nu nedlagda bokserien Arkeologi i Sverige.

Från och med år 2006 anmäls undersökningar digitalt genom de nya digitala slutredovisningsblanketterna. Den här aktuella databasen omfattar de mellanliggande åren, 1991-2005, och finns tillgänglig på Riksantikvarieämbetets hemsida.

(2008-01-06)