Nordiska museet önskar vardagsberättelser i 150-årspresent

Foto: Hans Ekestang/Nordiska museet

Foto: Hans Ekestang/Nordiska museet

Hur ser människors vardag ut i dag? Det är en fråga som Nordiska museet ställde i samband med sitt hundraårsjubileum den 24 oktober 1973. Människor i alla åldrar uppmuntrades till att berätta om just den dagen och skicka in sin berättelse. Den 24 oktober 2023 fyller Nordiska museet 150 år och en likadan insamlingen görs igen.

År 1973 var ambitionen att det skulle bli den mest väldokumenterade dagen i museets historia. I efterhand är det osäkert om så verkligen blev fallet, men allmänheten skickade in över hundra brev och bilder som sedan hamnade i museets arkiv.

– Det är svårt att se gemensamma drag i breven. Men nog är det tydligt att de ensamma blivit ännu ensammare, särskilt i glesbygden. Många lyssnar ofta på radion och är mycket engagerade i internationella frågor, sa den dåvarande intendenten som läste igenom och registrerade alla breven år 1973.

I berättelserna finns spår av tiden som rådde just då. Det pratades mycket om IB-affären och statskuppen i Chile på radion. Det var stor uppståndelse kring Watergateskandalen och startpunkten för en utbredd oljekris till följd av det pågående kriget i mellanöstern, som precis hade resulterat i en kortvarig vapenvila.

Många av berättelserna var samtidigt vardagliga och handlade om det ovanligt kalla vädret, hur man tog sig till jobbet, eller vad man åt under dagen. Flera barn deltog också i insamlingen. Barnen berättar vad de fick lära sig i skolan, gjorde på rasterna och på fritiden. Flera av barnen ritade även teckningar som illustrerade något de gjort under dagen. En unik inblick i hur en dag kunde se ut för 50 år sedan. Ett urval av berättelserna från 1973 finns här: minnen.se/tema/24-oktober-1973

I samband med museets 150-årsdag den 24 oktober görs en likadan insamling för framtidens forskare att se tillbaka på. Vem som helst kan lämna en födelsedagspresent till museet och framtiden genom att berätta om sin dag. Berättelser lämnas in digitalt via formulär på minnen.se. Insamlingen öppnar den 24 oktober, men kommer att pågå under en månad för de som vill delta i efterhand.

(2023-10-20)

Se även Tio tusen digitala samtidsberättelser tillgängliga i minnesbank (2021-08-18)