Arkeologer har gjort överraskande fynd från järnåldern på området för det tilltänkta Bottenhavets nationalpark i Finland. Till exempel i skärgården i Oura har man hittat speciella stenkonstruktioner. [YLE]

https://svenska.yle.fi/a/7-446522