Marinarkeologerna har inlett sommarens utgrävning på Birka. I år arbetar de inför publik och förhoppningen är att göra Sveriges första fynd av ett vikingatida skeppsvrak. [SvD]

https://www.svd.se/utgravning-pa-birka-kan-ge-storfynd