Arkivhuset i Jönköping invigt

Nu har det nya arkivhuset i Jönköping invigts. Huset som kostat över 50 miljoner kronor rymmer Jönköpings stadsarkiv och Jönköpings läns folkrörelsearkiv samt en ny stadshistorisk utställning.

Läs artikeln på Sverige Radio Jönköping

(2010-03-23)