Arvid Fredborg – krigskorrespondent, författare och rådgivare

Vintern 1941 reste den 25 år gamle, nygifte och konservative Arvid Fredborg till Berlin som Svenska Dagbladets korrespondent. Han kom att äga två dramatiska år åt artiklar i tidningen och hemliga rapporter till chefredaktören.

Han utsattes upprepade gånger för nazisternas försök att kompromettera honom, men lyckades undvika dem. Fredborg fick också tidigt insikten om att nazisterna höll på att utrota den judiska befolkningen och kom att under dramatiska tidigare 1942 skickade ett foto om detta till chefredaktören. Till denna rapporterade han också i februari det året om faran för en tysk invasion, något som ledde till att regeringen i Stockholm beslöt att mobilisera.

År 1943 satte Fredborg sig i säkerhet i Sverige och skrev en vidräkning med nazisterna, Bakom stålvallen, som sålde i 50 000 exemplar och gjorde honom berömd. Därefter var i några år Svenska Dagbladets korrespondent i Lissabon och Bonn.

Han lämnade tidningen 1952 och blev egen företagare som politisk konsult. Fredborg grundade därmed en verksamhet som i närmare 40 år gav svenska och finska storföretag råd rörande internationell politik. Han byggde upp ett enastående kontaktnät med högt uppsatta politiker i Europa.

Boken behandlar Arvid Fredborgs upplevelser, hans resor, vilka han träffade och vilka tankar och idéer han ger uttryck för. Han talade förtroligt med toppolitiker som Conrad Adenauer, Winston Churchill, Gamal Abdel Nasser och Margaret Thatcher. Fredborg agerade också budbärare mellan Molotov och Paasikivi i fredsförhandlingar efter andra världskriget om Porkala och mellan Erlander och Frankrikes premiärminister Debré om Sveriges associationsavtal till EEC.

Lars Fredborg är son till Arvid Fredborg och pensionerad advokat. Han har tidigare givit ut Mina 35 år på Lindahl – en återblick; Adelborg – en svensk adelssläkt under 200 år och Wien – mina drömmars stad.

Lars Fredborg:
Jag måste ha varit olidlig. Arvid Fredborg – krigskorrespondent, författare och rådgivare
Ekerlids Förlag
Utkom 2023