Den första kampanjen mot Norge och försvaret av Sverige 1715–1716

Efter en blodig slutstrid tvingades  Karl XII att tillsammans med ett fåtal män i december 1715 lämna det brinnande Stralsund och återvända till Sverige. I Phosphoros – Ljusbringaren får vi följa den svenska stormaktens sista skälvande år då den svenske kungen under 1715–1716 kraftsamlade landets sista resurser i sin strävan till att återtaga initiativet i kriget genom att inleda ett anfall mot Norge.

Boken redogör i detalj för massakern vid Stralsund och den efterföljande första svenska kampanjen mot Norge. Här återfinns bland annat striderna i Christiania, överfallet vid Norderhov, försöket till genomträngning vid Krogkleven, anfallen mot Moss, det första svenska anfallet mot Fredriksstens fästning och sjöstriden vid Dynekilen.

Författaren ramar in händelseförloppet i en internationell kontext genom en exposé i tid och rum från spanska tronföljdskrigets dagar till det jakobitiska upproret. ”Och i denna kamp, och dessa händelsers centrum, en återvändande svensk kung; Karl XII, av den svenska propagandan upphöjd ljusbringare kämpandes för den svenska stormaktens överlevnad.”

Bokenbaseras på en stor mängd historiska källor och omfattande källforskning”, bland annat brev, dagböcker, kyrkböcker, administrativa handlingar, kartor, arkeologiska fynd och kvarlevor.

Johnny Poetzsch är utbildad i bland annat antik-, social, ekonomisk och politisk historia, arkeologi och statsvetenskap vid Uppsala universitet. Han arbetar sedan 20 år tillbaka som gymnasielärare och har tidigare utkommit med Phoenix – den återuppståndne. Försvaret av Stralsund och de svenska provinserna i Nordtyskland 1710–1716.

Johnny Poetzsch:
Phosphoros – Ljusbringaren. Del 1: Morgonstjärnan. Den första kampanjen mot Norge och försvaret av Sverige och dess inre gränser 1715–1716
Poetzsch Historica
Utkom 2023