Återöppnande av museerna underlättas i nytt förslag

Kulturminister Amanda Lind och socialminister Lena Hallengren på presskonferensen.

Kulturminister Amanda Lind (MP) och socialminister Lena Hallengren (S) på dagens presskonferens.

I dag meddelade kulturminister Amanda Lind (MP) nya föreslagna regleringar som ska göra det enklare för museerna att ta beslutet att återöppna när smittläget tillåter.

– Äntligen kommer beskedet som museerna väntat på. Vi har haft tät dialog med kulturdepartementet om det paradoxala i hur museerna med sina smittsäkra lokaler har tvingats stängas medan handeln har kunnat haft öppet. Museerna är samhällsviktiga platser i en orolig tid. Det är viktigare än någonsin att möta besökarna, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Förslaget innebär att museerna ska kunna förhålla sig till besöksantal på liknande sätt som handeln i dag kan göra. Deltagarbegränsningarna ska återspegla smittspridningen i landet. Vilket besöksantal som kommer att tillåtas i olika lokaler kommer att föreslås av Folkhälsomyndigheten under remisstiden till den 26 februari.

– Besökarna har under pandemiåret vittnat om hur mycket de saknar museerna, det visar inte minst de 216 miljoner digitala besöken under 2020. Samtidigt har museerna tappat mellan 50 till 96 procent av de fysiska besökarna. Fortsatt ekonomiskt stöd kommer att vara nödvändigt för att inte riskera att samhället tappar sitt minne. Museerna är motorn i kulturen, säger Jeanette Gustafsdotter.

Samtliga museer och konsthallar kan hålla öppet från den 11 mars om smittläget tillåter.

(2021-02-17)