Medalj till duon bakom Släktband

Riksarkivet tilldelar Elisabeth Renström och Gunilla Nordlund Hans Järtas medalj för särskilt värdefulla insatser för arkivverksamheten. De båda har med över hundra produktioner i radioserien Släktband bidragit till att synliggöra arkivens betydelse såväl för den enskilde som för samhället i stort.

Elisabeth Renström och Gunilla Nordlund har i programmet förmedlat spännande personäventyr ur vår svenska historia, byggda på information från arkivens samlingar. De har lyft fram fängslande och fascinerande människoöden och samtidigt visat på arkivens aktualitet genom att presentera historiska händelser som, med dagens ögon sett, ger oss perspektiv på tillvaro och levnadsvillkor.

Medaljerna delades ut av ställföreträdande riksarkivarie Anna-Karin Hermodsson den 13 oktober 2011 och mottogs med glädje.

– Det här är jätteroligt, säger Elisabeth Renström. Vi får medalj för precis det vi vill göra, berätta om vanliga människors öden, långt från grevar och baroner.

– Den var en fin sammanfattning av det vi vill göra med vårt program, instämmer Gunilla Nordlund. Vi vill ge utrymme åt rösterna från förr, människorna, och sätta berättelserna i sitt sammanhang.

Hans Järtas medalj delades ut första gången 1995. Den tilldelas någon som gjort särskilt värdefulla insatser för arkivverksamheten.

Tidigare pristagare:
2007: Marie Louise Samuelsson
2005: Ingemar Wickström
2003: Torkel Jansson
2001: Christer Troselius och P.G. Hånell
1999: Sten Wahlqvist
1998: Charles Kecskeméti
1997: Egil Johansson
1996: Stig W. Nilsson
1995: Ingemar Öhrn

(2011-10-19)