Återuppbyggda Södra Råda kyrka ska få tak

I tio års tid har rekonstruktionen av den nedbrunna träkyrkan i Södra Råda pågått. Ett kulturarv från medeltiden har byggts upp från grunden. Målet är att lära sig så mycket som möjligt om medeltida hantverksteknik och sprida kunskap om vårt medeltida arv. Snart är taket klart att lägga på, men det fattas 200 000 kronor.

Läs artikeln på GP

(2017-11-26)