Gamla mynt, brända ben och kanske resterna från en gammal galge. Det är några fynd som arkeologerna gjort på Galgeberget i centrala Munkedal. [GP]

https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/avr%C3%A4ttningsplats-gr%C3%A4vs-ut-1.822145