Bostad och centrum på Kulturhusens dag

Under Kulturhusens dag som arrangeras en gång om året finns det tillfälle att besöka intressanta, kanske okända och ibland svåråtkomliga kulturmiljöer. Syftet är att väcka intresse och sprida kunskap om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Temat för 2001 är ”Bostad och centrum – vårt moderna arkitekturarv”.

Den bebyggelse som uppstod ur efterkrigstidens visioner och stadsbyggnadsideal i kombination med en växande bostadsbrist, utgör en egen epok i den svenska arkitekturhistorien. Runt om i landet finns bostadsområden och centrum uppförda under perioden från 1940-talet fram till och med rekordåren i mitten av 1970-talet. Med årets Kulturhusens dag vill Riksantikvarieämbetet tillsammans med de som lever i dessa miljöer, lyfta fram och berätta om bostadsområdenas historia, om dess centrum och allt det som ingår i detta moderna kulturarv.

Under februari kommer arrangörer bjudas in att delta och sista anmälningsdatum är 14 maj. Arrangemangen genomförs den 9 september. Riksantikvarieämbetet hoppas att intresset att delta kommer att bli lika stort som förra året då landets skolhus visades upp av sammanlagt 280 arrangörer.

Riksantikvarieämbetet är svensk huvudarrangör för Kulturhusens dag, som tillkom på initiativ av Europarådet 1988. I Sverige medverkar kommuner och museer och ett stort antal frivilliga, såväl i föreningar som enskilda privatpersoner.

De senaste årens teman för Kulturhusens dag:
2000: Skolbyggnader
1999: Järnvägsmiljöer
1998: Stadens torg och husen kring detta
1997: Försvarsbyggnader genom tiderna

(2001-01-25)