Axel B. Svensson – missionsledare och redaktör

Axel B. Svensson (1879–1967) var en av grundarna av missionssällskapet Bibeltrogna Vänner och stod i sällskapets ledning fram till sin död. Under perioden 1908–1967 var han också redaktör för tidskriften Nya Väktaren. I dessa båda roller, missionsledare och redaktör, spelade Svensson en aktiv roll i 1900-talets svenska kyrkohistoria.

Axel B. Svensson – missionsledare och redaktör med internationellt engagemang är en sammanläggningsavhandling som undersöker Axel B. Svenssons missionsledarskap med syfte att utveckla ny kunskap om kristet ledarskap. Avhandlingen utgörs av fyra delstudier samt en kappa i vilken syfte, tidigare forskning, bakgrund, material, metod och teoretiska perspektiv presenteras.

Undersökningarnas resultat visar att Svensson i sitt kristna ledarskap utgick från en teologisk grund med tyngdpunkt på bibeltrohet och läran om den allmänna rättfärdiggörelsen vilken kom till uttryck i ett omfattande missionsengagemang, men även i att Svensson deltog i den politiska och kyrkliga debatten. Avhandlingen avisar att Svensson betonade det praktiska missionsarbetet uttryckt i förkunnelse och socialt arbete framför frågor om kyrkobildning och ämbete. I analysen av de ingående delstudierna visas att Svensson utövade ett entreprenöriellt kristet ledarskap genom symboliskt, relationellt och institutionellt kapital.

Erik J. Andersson:
Axel B. Svensson – missionsledare och redaktör med internationellt engagemang
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi
Disputation: 3 december 2021