Mobbning, mord, sex och schamanism under Öresundsbron

Bilden av den äldre stenåldern som ett ofördärvat paradis med mat, tid och harmoni i överflöd är önsketänkande. ”Peace, love and understanding” var snarare en bristvara, hävdar arkeologen Jimmy Strassburg, som nu lägger fram sin avhandling vid Stockholms universitet. Den behandlar maktförhållandena i samhällen som lämnat spår efter sig under och omkring dagens Öresundsbro 7000–4000 f.Kr. Genom att tvärvetenskapligt använda omfattande mängder av arkeologiskt material och samhällsteorier har han kunnat göra mer socialt inriktade tolkningar om den äldre stenålderns historia i Sydskandinavien.

Fram till 7000 f.Kr. var Själland och Skåne del av ett enda landområde. Därefter smälte isar på norra halvklotet som dränkte detta land – Öresund skapades. Ur ruinerna av den kultur som då sjönk föddes en ny kultur, besatt av social ordning och kontroll av det som uppfattades som avvikande, onormalt och farligt, menar Strassburg efter att ha studerat fyndmönstren i gravar och hus.

Bara döda som ansågs uppfylla de sociala idealen skickades ut på havet i en kanot mot ett tänkt paradis. Fallna annorlunda, såsom unga och gamla, tvillingar, främlingar, fiender, funktionshindrade, schamaner, hundar, de som dött i barnsäng, etc., fördes till särskilda dödsöar mitt i floder, sund och laguner. På dessa fanns gravfält där de rättades till socialt och moraliskt efter döden. Gravfälten blev korrektionsanstalter. Med hjälp av händers och fötters placeringar, kroppsställningar, gravdräkter, amuletter och matoffer kunde de orättfärdiga tuktas till lydnad och sexuell disciplin. Kraftigt våld brukades mot de felande, både innan och efter döden.

Jimmy Strassburg visar att det vi i dag uppfattar som en normal och naturlig ordning inte existerade på stenåldern. Enligt honom fanns ingen barndom, ej heller någon ålderdom, i den kultur som följde efter Sydskandinaviens blötläggning. Manligt och kvinnligt verkar inte ha varit relevanta begrepp. Istället byggde kulturen på ett mytiskt förhållande till djur och andar.

Jimmy Strassburg:
Shamanic Shadows. One hundred generations of undead subversion in southern Scandinavia, 7000–4000 BC
Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet
Disputation: 9 juni 2000
Opponent: dr Charlotte Damm, Tromsö Universitet, Norge