År 2014 var det 850 år sedan den första svenske ärkebiskopen i Uppsala vigdes i Sens i Frankrike. Det var i augusti 1164 som cisterciensermunken Stefan där biskopsvigdes av ärkebiskop Eskil i Lund i närvaro av påven Alexander III. Efter Stefan har följt 68 ärkebiskopar och sommaren 2014 tillträdde ärkebiskop nummer 70, Antje Jackelén. Från och med 1990 finns även en befattning som biskop i Uppsala stift.

Under 2014 uppmärksammades också att det blev 100 år sedan Nathan Söderblom utsågs till ärkebiskop, Uppsalas internationellt sett mest kände stiftschef.
I Stiftets Hus i Uppsala finns från och med 1600-talets början porträtt av biskoparna i Uppsala med Petrus Kenicius som den förste och av bland andra Johan Olof Wallin, Anton Niklas Sundberg, Erling Eidem och Olof Sundby. En lång rad kända konstnärer har målat dessa porlrätt. Det är landets största samling biskopsporträtt, som presenteras i denna bok, som innehåller 38 helsidesporträtt med korta biografiska texter.

Förord till boken har skrivits av ärkebiskop Anders Wejryd och de biografiska kommentarerna är sammanställda av Ragnar Norrman, som är kyrkohistoriker och redaktör för Uppsala stifts historiska uppslagsverk, herdaminnet. Detta skildrar stiftets historia från äldsta tid till omkring år 2000, då statskyrkan upphörde.

Boken Biskopar i Uppsala 1594-2014 ingår i firandet av 850-årsjubileet genom att ta fram porträtt av dem som stått i ledningen för Uppsala stift. Boken är utgiven av Stiftshistoriska kommittén i Uppsala som band II:1 i Uppsala stifts herdaminne.

Ragnar Norrman:
Biskopar i Uppsala 1594-2014. Porträtt och korta biografier
Stiftshistoriska kommittén i Uppsala
Utkom 2014