Författare: Peter Kristensson

1500-talsskepp med unik last ger ny kunskap

Just nu dyker marinarkeologer på Osmundvraket, ett handelsskepp från mitten av 1500-talet, som ligger på 30 meters djup norr om Dalarö i Stockholms skärgård. Syftet är att undersöka hur skeppet såg ut och vad det var för ett slags skepp – och lastens sammansättning.

Läs mer

Judarnas historia i Sverige

Intresset för och forskning om judarnas historia i Sverige har ökat avsevärt under de senaste decennierna, men ett översiktsverk har länge saknats. I den här boken ges en sådan helhetsbild. Vi möter enskilda judar men får också veta hur judiska församlingar och andra organisationer vuxit fram och relaterat till det omgivande majoritetssamhället.

Läs mer

Minnen från mitt vistande i Afrika 1826–1829

Julius Lagerheim tjänstgjorde som svensk-norsk generalkonsul i Alger 1826–1829, just innan staden intogs av franska trupper och koloniseringen av landet började. Hans berättelse utgör ett fängslande vittnesmål om det kritiska diplomatiska läget, om landet och dess invånare, om konflikter och nöjen, fest och vardag, och mycket mer. Men först och främst gäller det en upplyst nordeuropés möte med en främmande och exotisk kultur.

Läs mer

Birger Furugård och de första svenska nazisterna

Han föddes i Sillbodal i Värmland och var under många år verksam som distriktsveterinär. Men för eftervärlden är Birger Furugård känd som ledaren för det första svenska nazistpartiet. För första gången berättas nu hela historien om hur det gick till när nazismen kom till Sverige. I centrum står en vältalig men ytterst problematisk politisk ledare som hölls om ryggen av Nazitysklands höjdare.

Läs mer

Omsorg och grymhet i samhällets barnavård

Omsorg, fostran och straff är genomgående teman i barnavårdens historia. I god tro handlar om den tunna gränsen mellan omsorg och grymhet och kampen för upprätthållandet av samhällsordningen. Fokus ligger på samhällets ansvar för fattiga barn och barnfamiljer – i dag och i förfluten tid.

Läs mer

Metalldetektorsökning i Närke

Sökandet efter forntida fynd i Närkemyllan med hjälp av metalldetektor fortsätter. Den 15–17 oktober arrangerar Örebro läns museum och Sveriges Metallsökarförening en publik undersökning med metalldetektorer vid Storsicke i Glanshammar.

Läs mer

Annonser

Dagens datum

Den 16 oktober 1955 röstade svenska folket nej till högertrafik i en rådgivande folkomröstning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!