Författare: Peter Kristensson

Nyutgåva av Peter Englunds Poltava

Poltava – berättelsen om en armés undergång av Peter Englund är ett av de mest lästa och omtalade historieverken som skrivits på svenska. Boken fyller nu 30 år och ges därför ut i en reviderad utgåva, med nyritade kartor och ett nyskrivet förord av författaren.

Läs mer

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon prisas

Projektledarna för Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg, får 2018 års Humtankpris. De har “på ett mycket förtjänstfullt sätt synliggjort 1 000 svenska kvinnor och deras insatser inom konst, vetenskap och politik, från medeltid till nutid”, skriver juryn.

Läs mer

Närkes största gravfält grävs ut i höst

Under hösten genomförs en arkeologisk undersökning inom Närkes största järnåldersgravfält som finns vid Nalaviberg och Broby väster om Hallsberg. Undersökningen görs för att rädda och tillvarata kunskap och föremål från flera skadade gravar i kanten av gravfältet.

Läs mer

Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige

1900-talet sägs ibland vara familjejordbrukets århundrade. Alla jordbruk drevs dock inte av familjer av den traditionella sorten. Ett alternativ var att två eller flera av barnen tillsammans övertog gården, fortsatte bo ihop och förblev ogifta. Men hur vanliga var sådana syskonjordbruk? Hur fungerade de och vilka var motiven bakom syskonens levnadsval?

Läs mer

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3869 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!