Författare: Peter Kristensson

600 år av svenskt tryck ska digitaliseras

Samtliga svenska böcker, tidningar och tidskrifter från 1400-talet fram till i dag ska göras digitalt tillgängliga. Det är målet med en avsiktsförklaring som undertecknas av Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Läs mer

Vasaskeppets förlisning

På bara några minuter vändes glad feststämning till vattenfylld katastrof. Den 10 augusti 1628 förliste Vasa i Stockholms ström, inför öppen ridå och storpublik. I Vasaskeppets förlisning skildras både den dramatiska händelsen, haveriutredningen, bärgningen och vad Vasa lärt oss om 1600-talets samhälle och skeppsbyggarkonst.

Läs mer

Laggahärad – en medeltida socken i Uppland

Inte många vet var Lagga ligger. Än färre har hört talas om dess medeltida benämning – Laggahärad. Ändå hölls där flera kungaval en gång i tiden. Fast de medeltida källorna förknippar aldrig valen med sockennamnet utan endast med en äng i socknen: Mora, med dess nu försvunna valsten.

Läs mer

Stadsplanekonstens förnyare Per O. Hallman

Per O. Hallman (1869–1941) var arkitekt, stadsplanerare och Stockholms första stadsplanedirektör. Verksam i en nationalromantisk tid tillhörde han de ivrigaste representanterna för en konstnärlig stadsbyggnadskonst. Boken är en sammanställning av Hallmans idéer, stadsplaner, egenritade hus samt de influenser som påverkade honom och hans samtid.

Läs mer

Svenska språket var friare på medeltiden

Svenska språket var friare på medeltiden än vad det är i dag. I alla fall om man studerar användningen av verb och objekt och hur de förhåller dig till varandra. En bok har köpt och har köpt en bok var båda helt godtagbara varianter. Ordföljdens utveckling fram till dagens svenska beskrivs i en ny avhandling framlagd vid Uppsala universitet.

Läs mer

Bondedagbok från Ingarö 1860–1914

I slutet av 1970-talet samlade och registrerade Nordiska museet bondedagböcker från hela Sverige. En bondedagbok innehåller anteckningar nedtecknade av bönder, torpare eller andra personer verksamma inom jordbruket. Axel Ludvig Wennberg var en av dessa bönder. I samband med flytten till Ingarö började han göra noteringar, om stort och smått, om vardag och fest.

Läs mer

Annonser

Dagens datum

Den 28 januari 2002 dog författaren Astrid Lindgren.