Författare: Peter Kristensson

Kung Knut Eriksson och penningarna

Vid tiden för Knut Erikssons död 1196, eller något senare, begravdes en ung man med en mängd silvermynt i Skänninge. Myntfyndet är ur flera perspektiv ett viktigt bidrag till vår tidigmedeltida historia, och i boken beskrivs alla mynt funna i graven, dessutom alla kända penningar utgivna under kung Knuts regering,

Läs mer

Nya dykningar vid vraket Mars

Vid årets fältarbeten på vraket Mars utanför Öland kommer fokus att ligga på livet ombord och de många föremål som ligger utspridda utanför vraket. Det rör sig om vardagsföremål som keramik och krus men också i stor utsträckning krigstillbehör och vapen. National Geographic kommer att filma för serien “Drain The Ocean”.

Läs mer

Sockenbarnet August Theodor och hans samtid

I boken Spår av ett liv får vi möta en pojke som på 1860-talet blev sockenbarn i Lovö socken väster om Stockholm: August Theodor Blomqvist. Hela sitt liv levde han på platser i Stockholms närhet. I berättelsen relateras hans livsöde till större samhällsförändringar i Sverige och Stockholm under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet.

Läs mer

Rosenlunds herrgård

Mot slutet av 1700-talet etablerade familjen Posse herrgården Rosenlund strax öster om Jönköping. I boken ger experter på Jönköpings läns museum sina perspektiv på herrgårdsmiljön genom tiderna. Genom ­arkeologiska utgrävningar, sökande i arkiv, byggnadsarkeo­logiska undersökningar, kart­studier och samtal med tidigare ägares släktingar visas en ny bild av herrgården.

Läs mer

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Dagens datum

  • Den 20 juli 1656 segrade Karl X Gustav i tredagarsslaget vid Warszawa.