Författare: Peter Kristensson

Tio miljoner ​till digitalisering av kulturarv

Riksantikvarieämbetet fördelar nu drygt tio miljoner kronor till 19 museer runt om i Sverige för digitalisering av kulturarv. Syftet med bidraget är att öka tillgängligheten till museernas material samtidigt som det skapar arbetstillfällen för människor som har svårare att ta sig in i arbetslivet.

Läs mer

Drottning Kristinas sångerskor

Under dryga trettio år levde drottning Kristina i Rom, en tid då hon utgjorde en nyckelfigur i stadens dynamiska musikliv. Hon stöttade musiker och kompositörer och bidrog till att göra Rom till ett av Europas viktigaste musikaliska centrum. Vid hennes hov i Riariopalatset samlades kulturpersoner för konserter, debatter och recitationer.

Läs mer

Lundensare under 400 år

I mer än 350 år har studenter, akademiska lärare på olika nivåer och tjänstemän passerat genom Lunds universitet. Bortom de som blivit ihågkomna namn i den traditionella historieskrivningen finns många andra både roande, rörande och dramatiska livshistorier som väntat på att få bli berättade. Ett urval sådana människoöden skildras i Lundensare.

Läs mer

Tjeckien spårar svenska krigsbyten

Svenskarna tog med sig fler än 25 000 böcker när nuvarande Tjeckien plundrades under slutet av trettioåriga kriget. De värdefulla trycken och handskrifterna är i dag spridda bland bibliotek i Sverige och resten av Europa. I ett nytt projekt försöker den tjeckiska vetenskapsakademin spåra krigsbytena.

Läs mer

“Inför fri entré på regionala museer, Löfven”

“Ingen annan del av kulturlivet kan bli en starkare motpol till sekterism och inskränkthet än länsmuseerna. I kommande budgetförhandlingar behöver Socialdemokraterna därför se till att prioritera vallöftet om fri entré till regionala museer”, skriver ordföranden för Kalmar läns museum, Jonas Hellberg (S), i en debattartikel på Dagens Samhälle.

Läs mer

Skogarnas svarta hemligheter

Det moderna skogsbruket går hårt åt skogens kulturmiljöer och kulturlämningar. För att öka kunskapen om skogens kulturlämningar har Riksantikvarieämbetet låtit ta fram en rapport om kolbottnen, våra skogars vanligaste kulturlämning.

Läs mer

Tjugo nya brott som skakade Sverige

I fortsättningen på Brotten som skakade Sverige berättar Martin Borg på nytt om spektakulära och häpnadsväckande svenska brott från sent 1930-tal till nutid. Det handlar om konstkupper, kallblodiga mord, miljöskandaler, pyromaner och hänsynslösa terrorister.

Läs mer

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Dagens datum

  • Den 21 mars 1929 i Oslo gifte sig kronprins Olav av Norge med prinsessan Märtha av Sverige.