Böcker

Ödesåret 1809

Ödesåret 1809

1809 är ett ödesår i svensk historia. Sverige förlorade Finland, kungen avsattes och en ny grundlag tillkom. Leif Lewin anlägger i denna bok ett kontrafaktiskt perspektiv på 1809. Det kunde ha gått annorlunda, vad hade skett om inte det eller det hade hänt eller gjorts?

En biografi över Janne ”Loffe” Carlsson

En biografi över Janne ”Loffe” Carlsson

Janne ”Loffe” Carlsson var en av Sveriges mest folkkära artister. Hans filmer Repmånad och Göta kanal är fortfarande älskade komediklassiker. Men han var inte bara en folklig glädjespridare utan en sann allkonstnär.

Historisk arkeologi från högmedeltiden till i dag

Historisk arkeologi från högmedeltiden till i dag

Historisk arkeologi är verksam i skärningspunkten mellan den materiella kulturen, de avbildande källmaterialen och de skriftliga källorna. Mellan medeltid och modernitet introducerar detta kunskapsfält genom att berätta om dess historia, metoder och resultat rörande de senaste 700-årens historia.

Statliga avtryck i Göteborg under 400 år

Statliga avtryck i Göteborg under 400 år

Staten och staden skildrar relationen mellan staten och staden Göteborg under 400 år. Det handlar bland annat om befästningar och landshövdingehus, reglering av handel och miljöpåverkan samt spännande händelser.

Svensk bryggerihistoria

Svensk bryggerihistoria

Svensk bryggerihistoria berättar om den spännande resan från ölhantverk till storskalig industri. En resa som präglats av konkurrens, karteller och koncentration – men som också har lett fram till dagens växande flora av mikrobryggerier och en mer mångfacetterad ölkultur.

En biografi över Anna Lindh

En biografi över Anna Lindh

Den 10 september 2003 knivhöggs utrikesminister Anna Lindh på varuhuset NK i Stockholm. Morgonen därpå avled hon, 46 år gammal. Journalisten Eva Franchell har skrivit denna första heltäckande biografi över sin nära vän och kollega Anna Lindh.

Gravhögen i Håga

Gravhögen i Håga

Hågahögen i Uppland är ett unikt gravmonument från bronsåldern – ett av de rikaste för sin tid i Skandinavien. Genom åren har området intresserat många arkeologer och olika tolkningar har framförts. I en ny bok presenteras nu de senaste rönen om Hågahögen och fornlämningsmiljön runt omkring.

Berättelsen om de första feministerna

Berättelsen om de första feministerna

Hedvig Charlotta Nordenflycht, Olympe de Gouges och Mary Wollstonecraft är tre kvinnokämpar från 1700-talet som tog striden för alla kvinnors rättigheter. Med hjälp av dessa tre berättar Anna Laestadius Larsson om tusen år av bortglömd historia.

Emigrationen till Amerika

Emigrationen till Amerika

Under en period av drygt femtio år, från 1800-talets mitt och till början av nästa sekel, lämnade 1,2 miljoner svenskar landet för att söka sig en framtid i USA. De allra flesta gav sig ut på den långa resan för att förbättra sina ekonomiska villkor, men för många hägrade också ett liv i frihet från tvång och överhet.

Uniformer i järnvägsnära verksamheter

Uniformer i järnvägsnära verksamheter

Boken Uniformer i järnvägsnära verksamheter beskriver ingående historien bakom uniformerna samt utvecklingen genom åren – från tidigt 1900- tal till sent 1990-tal. Det är den första i en serie av tre böcker om uniformer vid de svenska järnvägarna genom historien.

Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung

Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung

Den moderna staten byggdes enligt de flesta bedömare under ”det långa 1800-talet” (cirka 1789–1914). Staten gjorde då stora framsteg med att kunna driva in nya skatter, att reformera byråkratin och att via folkräkningar och statistiska centralbyråer kunna kartlägga sitt territorium och sin befolkning.

Breven mellan Ellen Key och Selma Lagerlöf

Breven mellan Ellen Key och Selma Lagerlöf

Ellen Key och Selma Lagerlöf brevväxlade under tre decennier, 1894–1926. De båda litterära giganterna hade en sällsynt vänskap där deras engagemang i kvinnofrågan och fredsarbetet var starka gemensamma nämnare. Breven de skickade till varandra återges här för första gången i sin helhet.

Säpo inifrån

Säpo inifrån

Säpo inifrån är en berättelse från den svenska säkerhetstjänstens slutna värld. Det är en historia om kontraspionage, dubbelagenter och jakten på terrorister. Boken börjar märkesåret 1968 och sträcker sig genom det kalla kriget nästan fram till vår egen tid. Tio Säpoveteraner berättar för första gången öppet om sin hemliga verksamhet.

Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik 1870–1930

Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik 1870–1930

Med tvål, vatten och flit handlar om människors förhållningssätt och praktiker kring renlighet och hälsa årtiondena kring sekelskiftet 1900. Då hade de vetenskapliga rönen om hur sjukdomar spreds ringat in människors hem och kroppar som särskilt farliga platser. Renlighet var emellertid mycket mer än bara en hälsofråga – rengöringsivern var en drivande faktor i flera stora samhällsförändringar.

Louis De Geer – Sveriges förste feministiske statsminister?

Louis De Geer – Sveriges förste feministiske statsminister?

Louis De Geer (1818–1896) är i dag en relativt bortglömd statsman, men han var Sveriges förste statsminister och även den statsminister som, näst Tage Erlander, suttit längst på denna post. Under hans ledning genomgick Sverige en djupgående förvandling med avskaffandet av ståndsriksdagen och kommunalt självstyre.

Arkeologi i kvarteret Sankt Mikael i Lund

Arkeologi i kvarteret Sankt Mikael i Lund

Klosterkök, stadsodling och studentkasern är en populärvetenskaplig bok om den arkeologiska undersökningen i kvarteret Sankt Mikael i centrala Lund år 2019. Undersökningen gav nya pusselbitar till Lunds drygt tusenåriga historia, och i boken sätts de in i sitt sammanhang.

Regalskeppet Kronan

Regalskeppet Kronan

Den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk regalskeppet Kronan under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-nederländska flottan. Kronans undergång är en av de största fartygskatastroferna i svensk historia. År 1980 lokaliserades vraket utanför Öland och sedan dess har Kalmar läns museum undersökt det. Regalskeppet Kronan är skriven av museets projektledare.

Tapetmakerskor

Tapetmakerskor

I Tapetmakerskor. Självständiga yrkeskvinnor i 1700-talets Stockholm möter vi kvinnor som målade och tryckte tapeter, drev egna rörelser, skapade sig en yrkesstatus och fick erkännande av huvudstadens elit. Mia Skott tar fram kvinnliga förebilder ur historiens djup och bidrar till en fördjupad bild av kvinnors förmåga att själva forma sina liv i gångna tider.

Svensken som var en av världens bästa piloter

Svensken som var en av världens bästa piloter

Karl Gunnar Lindner (1901–1943) var mer än de flesta delaktig i att Sverige blev ett flygland, en flygande nation. Han var en alldeles speciell pilot, ett flygaräss med unika egenskaper. Berättelserna om honom är många men de flesta tämligen okända.

Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet

Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet

Nordiska museets samiska samlingar har en lång och sammansatt historia. I blickfånget för den här studien står perioden 1930–1970, en tid av modernisering, samisk mobilisering, statligt förmyndarskap och rasism i både politisk och vetenskaplig dräkt. Under samma tid blev intendenten vid museet, Ernst Manker, Sveriges då mest produktive skildrare och samlare av samisk kulturhistoria.

Annonser

Helvetesveckan - rysshärjningarna 1719 tecknade i form som en illustrerad klassiker

Dagens datum

Den 23 maj 1901 beslutade riksdagen att ersätta indelningsverket med allmän värnplikt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!