Böcker

Gåtan Hammarskjöld

Gåtan Hammarskjöld

FN har på nytt öppnat utredningen av Dag Hammarskjölds död i en flygkrasch, i Ndola i nuvarande Zambia. Var det verkligen ett misstag av piloten som orsakade kraschen? Eller rörde det sig i själva verket om sabotage eller rent av nedskjutning? Folkrättsexperten Ove Bring går igenom gåtan Hammarskjöld, pusselbit för pusselbit.

Den svenska idrottens historia

Den svenska idrottens historia

Det mesta vi läser om idrott handlar om stjärnorna, världsmästerskapen, rekorden. Men idrott är också kroppsideal, folkrörelse, organisering, statskontroll, hälsa, utopi, träning, prestige, regler, vetenskap, kön, uppfostran, pengar, politik – och historia. Från Gustav Vasas fäktskola till dygnetruntöppna gym – här skildras bakgrunden och sammanhangen som gör den svenska idrottens senaste 500 års utveckling begriplig.

Uniformen berättar

Uniformen berättar

Boken Uniformen berättar presenterar i bild och ord de svenska militära uniformerna från karolinertid till nutid, med ett extra fokus på arméns uniformer 1860–1960. Läsaren lär sig identifiera soldater från fotografier och det görs nedslag i musikens, konstens och filmens världar.

Stockholms blodbad

Stockholms blodbad

Lagom till 500-årsjubileet av Stockholms blodbad går historikern David Lindén igenom vad som verkligen hände. Läsarna bjuds på en inblick i Kalmarunionens blodbesudlade slutskede, ny forskning och en genomgång av hur den urspårade kröningsfesten kom att bli en vital del av det svenska nationsbygget.

Finlands medeltida stenkyrkor

Finlands medeltida stenkyrkor

Under senmedeltiden lanserades ett omfattande kyrkoprojekt i Åbo stift. Stenkyrkor skulle byggas i stället för de församlingskyrkor i trä som fanns runtom i stiftet. I boken Finlands medeltida stenkyrkor presenteras för första gången på 130 år en svenskspråkig översikt över samtliga medeltida stenkyrkor i den tidigare svenska östra rikshalvan som i dag utgör Finland.

Franz Häfeles krigsminnen 1945–1946

Franz Häfeles krigsminnen 1945–1946

Underofficeren Franz Häfele var en av de tyskar som flytt till Sverige 1945. Han var internerad i Backamo i Bohuslän, men flydde till Norge. Flykt förde honom, via engelskt och norskt fängelse, amerikanskt fångläger, tåg och båttransport under vidriga omständigheter, hem till Tyskland där han 1947 nedtecknade sina krigsminnen.

200 svenska sevärdheter från andra världskriget

200 svenska sevärdheter från andra världskriget

Över hela Sverige finns tydliga spår av andra världskriget såsom agentbaser, bombkratrar, bunkrar, interneringsläger, militärfordon och vrak. Många är ännu ganska okända för allmänheten. I denna reseguide presenteras 200 platser med stark anknytning till andra världskriget, utspridda över hela landet.

Stora boken om Rörstrand

Stora boken om Rörstrand

År 1726 startade tillverkningen av porslin på Rörstrands slott i Stockholm. Porslinsfabrikens framgångar började med de första blåmålade mönstren och rokokons mångfärgade, blomsterdekorerade fajanser. Under tidigt 1900-tal var Rörstrand en storindustri som vann internationella framgångar, men allt utgick från Lidköping vid Vänerns strand. Här har framstående keramiker som Gunnar Nylund och Marianne Westman varit verksamma.

Nils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen

Nils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen

År 1679 lade Nils Celsius fram sin avhandling Astronomins grundläggande principer. Celsius stötte på starkt motstånd från kyrkan och teologerna: disputationen blev inställd och han blev utsatt för förhör i en kätteriliknande process. I denna bok sätts avhandlingen i ett vetenskapshistoriskt och filosofiskt sammanhang, och vävs samman med en biografisk skildring av Nils Celsius liv och samtid.

Ortala järnbruk i Roslagen

Ortala järnbruk i Roslagen

Ortala bruk i norra Roslagen var en gång ett av landets viktigaste järnbruk. Verksamheten är nedlagd sedan länge, men spåren finns kvar. Med hjälp av husförhörslängder, bouppteckningar och spår i byggnaderna ges en bra bild av bruksmiljön och vilka som har arbetat på Ortala bruk.

Från det inre av Västergötland

Från det inre av Västergötland

Från det inre av Västergötland bjuder på en resa i tid och rum. Möt de första jägarna och samlarna vid den numera försvunna Ballerstenskällan och titta in i stenåldersböndernas mystiska gånggrifter som fortfarande ruvar på sina hemligheter. Läsaren får också ta del av handfasta möten med borgar, offerplatser, kloster och farleder.

Materia och världsbild under 1600- och 1700-talet

Materia och världsbild under 1600- och 1700-talet

Boken Upplysningens element är en berättelse om hur en i dag ganska okänd grupp svenska alkemister och kemister bidrog till uppkomsten av vår moderna verklighetsuppfattning. Genom att definiera materien och dess gränser lade de grunden till arbetet med att stjälpa den alkemiska världsbilden över ända.

Kvinnornas intåg i staten

Kvinnornas intåg i staten

År 1919 fick kvinnor rösträtt i Sverige. Men ännu var statliga tjänster reserverade för män. Hur gick det till när kvinnorna erövrade en av de sista exklusiva manliga domänerna och erhöll rätten att arbeta för staten?

Stockholm som spioncentral

Stockholm som spioncentral

Under hela 1900-talet bidrog Sveriges geografiska läge och neutrala hållning till att landet blev en naturlig mötesplats för diplomater och politiska dissidenter från hela världen. Vårt land, och då särskilt Stockholm, blev därför också attraktivt för främmande makters spionverksamhet. Wilhelm Agrell berättar den rafflande historien om Stockholm som spioncentral.

Skulpturerna på Vasa

Skulpturerna på Vasa

När skeppet Vasa gav sig ut på sin jungfrufärd 1628 var det utsmyckat med fler än 700 skulpturer målade i starka färger. Det var översållat av lejon, groteska masker, soldater, sjöjungfrur och ornament. I boken Skulpturerna på Vasa får läsaren möta Vasas imponerande skulpturer på nära håll genom spektakulära färgbilder.

Baronen Theodor Adelswärd

Baronen Theodor Adelswärd

Theodor Adelswärd var utpräglad entreprenör, företagare, disponent, baron, politiker. Vid 23 års ålder fick han ta över ansvaret för en av Sveriges största jordegendomar, Baroniet Adelswärd i Åtvidaberg. Han lyckades inte rädda de krisdrabbade koppargruvorna med tillhörande kopparverk, men kunde i stället bygga upp en lönsam snickeriindustri som bland annat omfattade landets första fabrikstillverkning av kontorsmöbler.

Nio innovationer som förändrat världshistorien

Nio innovationer som förändrat världshistorien

Boken Människor i rörelse tar upp nio innovationer som förändrat världshistorien – från den första flotten till rymdturismen via simkonstens och skidåkningens historia. Den handlar inte så mycket om transporterna i sig, utan mer hur de förändrat vårt sätt att tänka och vara.

Källor till hälso- och sjukvårdens historia

Källor till hälso- och sjukvårdens historia

Statens roll inom hälso- och sjukvården är mer aktuell än någonsin och medicinhistoriska exempel åberopas flitigt i medierna. Arkivguiden Vården och staten behandlar de centrala källorna till den svenska hälso- och sjukvårdens historia från medeltiden till 1960-talet. De berörda myndigheternas arkiv innehåller källor om hälso- och sjukvården i hela riket, och regionala och lokala förhållanden belyses ner till individnivå.

Sparbankerna, Swedbank och sparbanksstiftelserna på 2000-talet

Sparbankerna, Swedbank och sparbanksstiftelserna på 2000-talet

I 200 år har sparbankerna varit en del av det svenska banksystemet. De har omvandlats från lokala, småskaliga inlåningskassor till fullsortimentsbanker sammankopplade med de globala finansiella marknaderna. I början av 1990-talet gick en stor del av sparbankerna samman och bildade Sparbanken Sverige, som år 2006 bytte namn till Swedbank. I dag finns nära 60 självständiga sparbanker kvar runt om i landet.

KG Westman – statsråd i krigstider

KG Westman – statsråd i krigstider

Karl Gustaf och Karl Allan Westman var riksdagsmän för Bondeförbundet under två, tre decennier. Den ene var historieprofessor i Uppsala, den andre bonde på östgötaslätten. KG är nog främst ihågkommen som justitieminister och ansvarig för ingrepp i pressfriheten undan andra världskriget. Bokens titel syftar på att han var statsråd under båda världskrigen.

Annonser

Helvetesveckan - rysshärjningarna 1719 tecknade i form som en illustrerad klassiker

Dagens datum

Den 1 oktober 1937 startade Dagens Eko sina sändningar i radio.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!