Bohus fästning skall bli lockande turistmål

Bohus fästning skall bli ett av Skandinaviens mest lockande resmål. Det är tanken bakom ett nytt förslag till ett långsiktigt samarbete mellan Statens fastighetsverk och Kungälvs kommun. Utvecklingsplanen, som tas upp i Kungälvs kommunstyrelse i maj, innehåller en rad förbättringsåtgärder. Ett gemensamt mål är att fästningen om tio år har minst 170 000 besökare.

Bohus Fästning i Kungälv. Foto: Bert Leandersson

Bohus Fästning i Kungälv.
Foto: Bert Leandersson.

Statens fastighetsverk och Kungälvs kommun har tagit fram en gemensam utvecklingsplan som nu presenteras för Kungälvs kommunpolitiker. Syftet bakom satsningen, som sträcker sig över en tioårsperiod, är att göra kulturarvet levande och tillgängligt, att stärka Kungälvs attraktionskraft samt bidra till en hållbar och stark tillväxt i regionen.

– Bohus fästning är en av Nordens mäktigaste ruiner. Det är en välkänd symbolbyggnad och ett populärt besöksmål, säger Larsåke Sandin fastighetschef vid Statens fastighetsverk. Fästningen tillför redan idag en mängd positiva samhällseffekter och intäkter till Kungälv och Västra Götalandsregionen men det finns fortfarande en stor utvecklingspotential.

För besökaren skall fästningens dramatiska roll i historien bli mer påtaglig då historiska händelser och miljöer ska återuppstå med hjälp av ny teknik. Ett besökscentrum i anslutning till fästningen skall fungera som utställningsyta och bli ett nav för nordiskt kulturarv. Här skall fästningens besökare också stimuleras till att ta sig till andra kulturturistiskt intressanta platser i regionen. Samtidigt skall hela Fästningsholmen bli ett rekreationsområde för både kungälvbor och besökare med fler lockande aktiviteter.

Foto: Bert Leandersson Foto: Åke E:son Lindman
Foto: Bert Leandersson. Foto: Åke E:son Lindman.

– Vår förhoppning är att det här ska bli en fantastisk plats att vara på. Med hjälp av modern teknik vill vi åskådliggöra vår spännande historia på ett helt nytt sätt. Om idéerna förverkligas kommer satsningen på Bohus fästning att blir en stor tillgång för kungälvsbor och andra besökare, säger Anders Holmensköld, kommunalråd i Kungälvs kommun.

Bohus fästning anlades 1308 av den norske kungen Håkon Magnusson och den har spelat en viktig roll i de nordiska ländernas gemensamma historia.

(2010-05-16)