Riksantikvarieämbetet kan luras av barns ”fornlämningar”

– Det är mycket troligt att barn eller andra kan bygga något som ser ut som en fornlämning. Ibland kan sådana här lämningar vara svåra att bedöma av olika anledningar, så visst kan vi ha gjort misstag när vi inventerat.

Det säger Bosse Jönsson, chef för dokumentationsenheten på Riksantikvarieämbetet, i en kommentar till de två uppmärksammade fall där personer byggt olika stenkonstruktioner, som sedan har blivit registrerade som fornlämningar.

I fornminnesregistret finns omkring 700 000 fornlämningar på 180 000 platser i Sverige dokumenterade. Bosse Jönsson menar att det är möjligt att det i enskilda fall finns felaktigheter.

– De uppmärksammade fallen visar hur viktigt det är med ett nära samarbete med hembygdsföreningar och boende i trakten när vi inventerar. På så sätt kan vi fånga upp information som kan vara en viktigt hjälp för vår bedömning av en lämning. Ett sådant lokalt samarbete brukar finnas vid inventeringarna, men det kan säkert förbättras. Riksantikvarieämbetet tar nu kontakt med länsmuseer och andra personer som kan bidra med information, innan de två aktuella platserna besöks igen i nästa vecka.

(2001-09-12)