Breven mellan Ellen Key och Selma Lagerlöf

Ellen Key och Selma Lagerlöf brevväxlade under tre decennier, 1894–1926. De båda litterära giganterna hade en sällsynt vänskap där deras engagemang i kvinnofrågan och fredsarbetet var starka gemensamma nämnare.

Breven de skickade till varandra återges här för första gången i sin helhet. Även korrespondensen mellan deras gemensamma vän Sophie Elkan och Ellen Key ges plats i boken.

De sände sina böcker till varandra, bad om utlåtanden och kom med råd. De skrev om de personer och den samtid de delade och diskuterade allt från politik och problem med filmbolag till fredsfrågan och Tysklands roll i det första världskriget.

Selma Lagerlöf var lärare och världsberömd författare, bosatt i sitt värmländska Mårbacka. Ellen Key var lärare, europeisk intellektuell och författare som efterlämnade en stiftelse för arbetande kvinnor på sin herrgård Strand. Båda satt i styrelsen i Samfundet De Nio.

I breven kommer nya rön om deras relation fram, historien skrivs om. Bilden fördjupas och berättelsen ger på ett lättsamt sätt kunskap om människorna bakom namnen, om en tid då samhället höll på att utvecklas till den demokrati vi känner idag.

Louise Lindblom är filosofie magister i historia och arbetar som lärare och föreläsare. Tidigare har hon gett ut De besvärliga. Skyddshemmets vanartiga flickor och Mamsell Henrika  – en biografi om Henrika Widmark.

Louise Lindblom:
Ellen Key & Selma Lagerlöf. Breven
Blue Publishing
Utkom 2022