Deltog Sverige i andra världskriget?

Var Sverige med i andra världskriget? Frågan kan verka absurd, men i boken Okända krigsspår presenteras flera tidigare opublicerade vittnesmål och bilder av tyska och allierade soldater på svensk mark. Därtill nya uppgifter om hur svenska flygare och soldater korsade gränserna och hur samer utförde spionuppdrag.

Ny kunskap om nedskjutningen av ett plan med tyska fallskärmsjägare och om allierade baser i Sverige ger ytterligare anledningar att ifrågasätta den gängse bilden av Sverige under andra världskriget.

Lars Gyllenhaal arbetar med böcker och TV-dokumentärer och är författare till bland annat Tyskar och allierade i Sverige. Svensk krigshistoria i nytt ljus, Svenskar i strid mot Hitler. I amerikansk krigstjänst 1941–45 och 200 svenska sevärdheter från andra världskriget.

Lars Gyllenhaal:
Okända krigsspår. Deltog Sverige i andra världskriget?
Lind & Co
Utkom 2024