Brittiska flottan i Östersjön

Den brittiska flottans agerande i Östersjön genom tiderna är för de flesta – även de historiskt intresserade – tämligen okänt trots att britterna vid många tillfällen uppträtt med stora flottor och eskadrar i innanhavet. Storbritannien och brittiska flottan har genom historien haft stor betydelse för händelser och skeenden i Sverige – både som motståndare och allierad.

Brittiska flottan i Östersjön behandlar brittiska flottans insatser i Östersjön under de seglande skeppens tid från medeltid till efter Krimkriget. Boken beskriver vilka intressen britterna haft i Östersjön och behandlar främst tre krigsperioder som i mycket hög grad berört Sverige: stora nordiska kriget, revolutions- och Napoleonkrigen och Krimkriget.

Författaren skriver om den sjökrigshistoria som sällan behandlas i svenska historieverk och boken fyller därmed en lucka i den svenska militärhistoriska litteraturen.

Kommendörkapten Nils Modig tjänstgjorde i kustflottan under sitt yrkesliv och har efter pensioneringen ägnat sig åt militärhistoria. Han har tidigare utgivit böckerna Strömstad. Gränsstad i ofred och krig och Båtsmän från Bohuslän.

Nils Modig:
Brittiska flottan i Östersjön
Universus Academic Press
Utkom 2021