Samernas liv

Vad karakteriserar egentligen en same? Vad står begreppen same, lapp och Sápmi för? Hur ser den samiska kulturen ut?

Samernas liv är en populärvetenskaplig redogörelse för den traditionella samekulturen. En viktig del av boken utgörs av över 500 fotografier och teckningar, ofta av äldre datum, som tagits fram ur Nordiska museets lapska arkiv. Många av dessa har aldrig tidigare publicerats och representerar ett stort kulturhistoriskt värde.

Fokus ligger på kulturen som den gestaltade sig i början av 1900-talet men boken är även en övergripande och detaljerad genomgång av den samiska identiteten, livsföringen och historien. Rolf Kjellström tar upp och diskuterar gemensamma drag hos olika samiska grupperingar och epoker. Läsaren får även inblick i den diversifierade samiska identiteten med bakgrund av region, landskap, näring, graden av statsanpassning, historia och språk.

Rolf Kjellström förestod de samiska samlingarna och forskningen däri på Nordiska museet i flera decennier. Han är docent i etnografi, same- och polarforskare och naturmänniska. Han har vistas i fjäll och polartrakter de senaste 50 åren.

Samernas liv utkom första gången år 2000 och detta är den andra, utökade upplagan.

Rolf Kjellström:
Samernas liv
Carlsson Bokförlag
300 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 2003