Centrala arkeologiska platser på Gotland

Bokomslaget

I Spåren av det förflutna – centrala arkeologiska platser på Gotland presenteras den senaste arkeologiska forskningen kring platser med central betydelse för skeenden och händelser på Gotland – från bronsålder till medeltid. Platserna är betydelsefulla för att förstå vad som är unikt för Gotland men också vad som kan förstås i större sammanhang.

Läs om bland annat slaget på Fjäle myr, om Alltinget i Roma, om en Tunagård utanför Visby, om S:t Olofsholm och vendeltida centralplatser.

Boken Spåren av det förflutna – centrala arkeologiska platser på Gotland är ”Gotländskt Arkiv 2018 – Årsbok för Gotlands Museum”.

Medverkande författare är Maria Lingström, Dan Carlsson, Majvor Östergren och Ny Björn Gustafsson, Per Widerström, Sakarias Lindgren, Gustaf Svedjemo, Susanne Thedéen, Christoph Kilger med Martin Holmbäck och Ulrika Söderström

Cathrin Emdén:
Spåren av det förflutna – centrala arkeologiska platser på Gotland
Fornsalens Förlag
Utkom 2018