Clas Julius Ekeblads brev, dagböcker och reseskildringar

Clas Julius Ekeblad (1742–1808) var jämnårig med Gustaf III och tidvis ingick han i kungens närmaste krets. I hans dagböcker levandegörs hovkulturen med dess maktspel och romantiska förvecklingar och läsaren möter ett brokigt persongalleri, med skvallrande hovdamer, franska skådespelare och intrigerande politiker, inte sällan skildrade med kritisk blick.

Huvudstadens rika kulturliv till trots är Ekeblads ideal ett kontemplativt lantliv i Rousseaus anda, gärna på familjegodset Stola i Västergötland. Han ägnar sig åt gårdens skötsel, jagar, tecknar och skriver. Hans önskan var att dagboken, huvudsakligen författad på franska, skulle läsas av fler än honom själv. Han skrev pour la posterité – till eftervärlden.

Marianne Molander Beyer sätter in dagboken i sitt historiska sammanhang, kommenterar personer och företeelser, allt från dagbokens första blad 1760 till 1800-talets början. Bland de många utdragen ur dagboken märks anteckningar från Ekeblads vistelse i Paris och den utförliga reseberättelsen från Göteborg och Västsverige 1762.

Marianne Molander Beyer är docent i franska och lektor i språkdidaktik vid Göteborgs universitet. Under flera år har hon forskat i svensk-franska relationer på 1700- och 1800-talen och särskilt intresserat sig för Gustav Philip Creutz och Jean-Jacques Rousseau.

Marianne Molander Beyer:
Till eftervärlden. Clas Julius Ekeblad 1742–1808. Brev, dagböcker och reseskildringar berättar
Appell Förlag
Utkom 2022