Kulturskatt av tusentals polarbilder görs fritt tillgänglig

Troligen Otto Nordenskjölds fartyget Antarctic. Ur Fred Goldbergs polarsamling

Troligen Otto Nordenskjölds fartyget Antarctic. Ur Fred Goldbergs polarsamling

En världsunik samling av tusentals historiska bilder från de första polarexpeditionerna blir nu tillgänglig för allmänheten. Tekniska museet släpper 3 601 bilder ur den tidigare privata Goldberg-samlingen, bland annat från Otto Nordenskjöld för fri användning.

Fred Goldbergs stora samling med tusentals fotografier och glasnegativ från det tidiga 1900-talets äventyrliga expeditioner till Arktis och Antarktis donerades till Tekniska museet 2017. Efter ett omfattande arbete med att registrera, digitalisera och göra materialet sökbart släpper museet nu bildskatten sökbar och tillgänglig på Digitalt Museum och Wikimedia Commons med licens för helt fritt användande.

En stor del av materialet speglar den svenske polarforskaren Otto Nordenskjöld – mest känd för den första svenska Antarktisexpeditionen 1901–1903. Men vi får också följa med till Arktis på en tidigare, i Sverige relativt okänd expedition – Amdrupexpeditionen. Här dokumenterar Nordenskjöld platser som Spetsbergen, Sisimiut och Sarfannguaq med skildringar av invånare och djurliv. Genom bilderna får vi uppleva de karga bergslandskap, stenbrott, säljägare, vidsträckta hav och isberg som mötte expeditionen för 120 år sedan.

Fred Goldberg (1942–2016) började tidigt samla frimärken och intressera sig för brevhantering i polartrakterna. År 1966 deltog han i Stockholms Universitets Svalbardsexpedition under ledning av Valter Skytt. Goldberg blev polarsamlare i ordets vidaste bemärkelse. Goldberg var civilingenjör och teknologie doktor och docent vid Institutet för svetsteknologi. Han engagerade sig senare i den klimatskeptiska rörelsen.

Samlingen finns att se på Tekniska museets sida på Digitalt Museum. Arkivförteckningen finns att ta del av på KlaraWebb. Merparten av bilderna kommer också att finnas tillgängliga via Wikimedia Commons.

(2023-01-20)