Dackefejden

Bokomslaget

Försommaren 1542 skakas den unga svenska staten i sina grundvalar. I blod och våld börjar det uppror som har kallats Dackefejden, den största och mest framgångsrika folkresningen mot Gustav Vasa.

Småländska bönder drar fram genom Sydsverige och når så stora militära framgångar att kungamakten utmanas på allvar. På slingrande skogsvägar blir fogdar och kungliga delegationer överfallna och dödade av Nils Dackes bondekrigare. Till skillnad från de övriga uppror som kungen tidigare slagit ner deltar inga missnöjda och ärelystna herrar. Här var det uteslutande bönder som slöt sig samman i vrede för att föra ett till en början framgångsrikt krig till försvar för sin frihet och sina möjligheter att överleva.

Krisen för Gustav Vasa fördjupas när nederlag läggs till nederlag för de kungliga styrkorna. Det ska krävas ett taktiskt misstag på slagfältet vid Virserum, i mars 1543, innan upproret får sin blodiga upplösning.

Dackefejden är alltjämt en välkänd händelse i svensk historia, ändå är upproret behäftat med en mängd myter och mysterier. Varför blev det egentligen uppror? Vem var den gåtfulle gestalten Nils Dacke? Och hur förhåller sig den populära bilden av upproret till den historiska verkligheten? Allt detta, och mer därtill, adresserar författaren Tomas Blom i denna fängslande bok.

Tomas Blom är skribent med en bakgrund som radioman och TV-författare. Han debuterade med sin första historiska roman 1991 , som har följts av en stort antal böcker, såväl fack- som skönlitteratur. Han har även medverkan med manus till TV-serierna Anno 1790 och Sveriges historia.

Tomas Blom:
Dackefejden. Det stora upproret
Historiska Media
Utkom 2019

Nominerad till Årets bok om svensk historia.