Svenska drottningar från Vasatiden till i dag

Vid kungens sida har det alltid funnits en drottning, som varit och är rikets högst uppsatta kvinna. Men vad har det inneburit att vara drottning och ständigt befinna sig i blickfånget? Vilka krav har hon haft på sig? Och hur har hon anpassat sig för att motsvara förväntningarna?

Drottningarna har alltid varit iakttagna och stått i centrum för uppmärksamheten, de har varit ett ”föremål för allas blickar”. Så har det varit sedan tidernas begynnelse och så är det i idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalens nya bok Svenska drottningar, som tar sig an drottningrollen under 500 år, från Gustav Vasas första drottning, Katarina av Sachsen-Lauenburg, till vår nutida Silvia.

Även långt före de moderna mediernas genombrott har man i deras omgivning rapporterat, diskuterat och kommenterat kring drottningarna och deras ageranden. Och i dag lever de kungliga kvinnorna sina liv i offentlighetens ljus under mer eller mindre konstant mediebevakning. Samtidigt är kungligheterna själva aktiva på sociala medier där de presenterar valda bilder av sig själva.

Tegenborg Falkdalens skildring belyser drottningrollens villkor. Hur skulle den ideala drottningen uppträda som maka, mor, husmor och som representativ och politisk partner vid kungens sida? Hur har rollen förändrats över tid? Och vad är det för arv som väntar Victoria den dag hon ärver tronen?

Karin Tegenborg Falkdalen är fil.dr i idéhistoria. Hon har tidigare skrivit Vasadöttrarna om Gustav Vasas döttrar, Vasadrottningen om hans tredje hustru Katarina Stenbock och Margareta Regina om hans andra hustru Margareta Leijonhufvud.

Karin Tegenborg Falkdalen:
Svenska drottningar. I blickfånget från Vasatiden till idag
Historiska Media
Utkom 2020