Dandy, Hemliga handlingar och Kan själv tävlar om pris

I dag startade omröstningen om vem som ska vinna utmärkelsen Årets utställning 2010. Forum för utställares medlemmar och prisutdelningen sker i samband med Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte 30 mars – 1 april 2011.

Styrelsen för föreningen Forum för utställare har valt ut dessa tre kandidater bland museernas inskickade nomineringar:

Dandy, Nordiska museet i Stockholm

”Nordiska museet har vågat välja en smal målgrupp och når på så vis grupper av besökare som vanligtvis inte besöker museer. Utställningen har lagt stor vikt vid dandykulturens vurm för detaljer och har också låtit detta avspeglas i den omsorgsfulla gestaltningen. Museet har vågat släppa tolkningsföreträdet och bjudit in andra röster än museets egna. ”

Hemliga handlingar – DC-3:an som försvann, Flygvapenmuseum i Linköping

”Flygvapenmuseum gestaltar kalla krigets mest dramatiska händelse utan att väja för den mångfald av svåra frågor som fortfarande är levande i DC-3:ans historia. Den såväl suggestiva som minimalistiska gestaltningen hjälper besökaren att skapa sin egen förståelse av händelsen genom studier av nedslagsplatsen och genom en resa i de historiska arkiven. Utställningen förändrar synen på vad ett militärhistoriskt museum kan förmedla.”

Kan själv!, Västarvet

”Västarvet låter de yngsta barnen bli fullvärdiga museibesökare. Barnen bjuds in till en lekfull utställning vars form inspirerats av Västarvets samlingar. Kan själv! vågar utgå från barnens egna villkor genom en gestaltning som helt ställer de små barnen och deras lek och utforskningslust i centrum.”

Förra året vann ”Evert Taubes Värld” på Liseberg och året dessförinnan ”Den mänskliga resan” på Naturhistoriska riksmuseet.

(2011-02-08)