Stora skillnader i besök på museerna

Skansens entré. Foto: Skansen

Foto: Skansen

Stockholms museer har tappat flest besökare och friluftsmuseerna har varit sommarens stora publikdragare. Det visar Sveriges Museers rapport om museibesöken runt om i landet. 4,3 miljoner besök gjordes under juni-augusti 2021, jämfört med 3 miljoner sommaren innan. Före pandemin var dock antalet besökare runt 7 miljoner.

– Vi ser en långsam återhämtning men fortfarande fattas hela tre miljoner besökare till landets museer. Det är stor skillnad mellan stad och land. Storstäderna saknar fortfarande 52 procent av besökarna men landsorten har återhämtats sig något snabbare med 78 procent av besökarna jämfört med innan pandemin, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för riksförbundet Sveriges Museer.

– Våra medlemmar utökar på nytt verksamheten och står redo med fullmatade program under hösten. Museerna kommer fortsatt att arbeta för smittsäkra besök för allt från enskilda till grupper och skolklasser, fortsätter Gustafsdotter

Under pandemin har ett fåtal museer kunna hålla öppet hela tiden, men de flesta stängde hösten 2020 och öppnade igen först i våras eller under försommaren 2021. I rapporten Museerna och återhämtningen har riksförbundet Sveriges Museer sammanställt medlemmarnas besöksantal perioden juni-augusti och jämfört med de två åren innan, dvs före och under pandemin. Hela 170 museiorganisationer från runt om i landet deltog i undersökningen. Svaren från museerna visar att perioden juni till augusti 2021 uppgick snittet till 59 procent jämfört med sommarbesöken 2019. Sommaren 2020 var snittet 44 procent av 2019.

Rapporten visar på stora skillnader på besöken i landet som helhet jämfört med storstäderna, där särskilt Stockholms museer fått vänta på publikens återkomst. Det finns också skillnader mellan olika län och mellan pandemins första och andra sommar.

De mest besökta museerna sommaren 2021:

1. Skansen, Stockholm 352 561 besök
2. Nordiska museet, Stockholm 252 684
3. Gotlands Museum, Visby 197 997
4. Gamla Linköping, Linköping 172 569
5. Vasamuseet, Stockholm 145 639
6. Wadköping, Örebro 134 224
7. Vitlycke museum, Tanumshede 123 396
8. Marinmuseum, Karlskrona 98 743
9. Hallwylska museet, Stockholm 97 889
10. Nationalmuseum, Stockholm 92 733
11. Grenna Museum, Gränna 79 578
12. Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm 75 635
13. Borås Konstmuseum, Borås 70 166
14. Moderna Museet/Arkdes, Stockholm 67 629
15. Helsingborgs museer, Helsingborg 67 582
16. Fredriksdal museer & trädgårdar, Helsingborg 65 510
17. Armémuseum, Stockholm 59 688
18. Tekniska Museet, Stockholm 57 593
19. Vallby friluftsmuseum, Västerås 56 609
20. Västergötlands museum, Skara 56 215

(2021-09-22)

Se även Museibesöken halverades förra året (2021-01-19)