De svenska museerna på Twitter

Moderna Museet har även år i särklass flest följare av de svenska museerna på Twitter. Därefter kommer Nordiska museet, Historiska museet och Tekniska museet. Det visar Nättidningen Svensk Historias sammanställning av 102 svenska museer på Twitter.

Livrustkammaren, Historiska museet och ABBA The Museum har fått flest nya följare under året medan Historiska museet vid Lunds universitet, Jönköpings läns museum och Gamla Uppsala museum har klättrat flest placeringar på listan.

Åtta nya museer har tillkommit – däribland Göteborgs Stads Museer, Leksands Kulturhus och Försvarsmuseum Boden – medan sju har lämnat Twitter.

Museerna finns i en lista på Nättidningen Svensk Historias Twitterkonto.

(2020-12-30)