Den svenska Saarbataljonen

En svensk militärstyrka, Saarbataljonen, lämnade landet alldeles före jul 1934 för att i tyska Saar, gränsande till Frankrike och Luxemburg, ingå i en internationell fredsbevarande styrka. Om här skulle uppstå oroligheter i samband med en folkomröstning fanns det en överhängande risk för ett nytt krig.

Med dessa förutsättningar vinkade 250 man och officerare farväl från tågfärjan Drottning Victoria i Trelleborgs hamn.Resan gick genom det nazistiska Tyskland till Saar, som nu var Europas krishärd. Uppdraget var delikat.

Ulf Torstensson är fil.kand och historiker med huvudintresse och arbeten kring europeiska regioners historiska utveckling och betydelse.

Ulf Torstensson:
Saarbataljonen. Ut på internationell vakt
Books on demand
Utkom 2018