Sigill i Norden

Sigill i Norden är en antologi som samlar artiklar om aktuell sigillforskning och är hämtade från presentationer vid en konferens som genomfördes på Riksarkivet i Stockholm den 28–29 oktober 2021. Forskare från samtliga nordiska länder deltog och lyfte fram olika perspektiv på sigillens funktion och betydelse.

Sigillet hade alltsedan medeltiden samma roll som namnunderskriften har i dag, nämligen att bekräfta ett dokuments äkthet. I arkiven finns tusentals av dem, små konstverk som i en bild med en omskrift uttrycker identiteten för den som satt sitt sigill på ett dokument.

I denna rikt illustrerade antologi kan man läsa om sigill för städer, härader, kyrkor, socknar och bönder. Det finns också artiklar om signetringar, sigillstampar och om det språk och emballage som användes.

Bokens redaktör Mattias Karlsson är verksam vid Kulturen i Lund.

Mattias Karlsson (redaktör):
Sigill i Norden. Bidrag från en nordisk konferens om sigill Riksarkivet i Stockholm, 28–29 oktober 2021
Riksarkivet
Utkom 2023