Den varsamme vägvisaren Karl Warburg

Omslaget

Vem vet i dag att Karl Warburg (1852–1918) var en av dem som lade grunden för vår kunskap om den svenska litteraturen? Eller att han byggde upp Nobelbiblioteket? Han var också en tongivande kritiker under slutet av 1800-talet. Warburg var jude och svensk, och genom sin gärning smälte han samman sina båda identiteter.

Warburg var professor i estetik samt litteratur- och konsthistoria vid Göteborgs högskola 1890–1900 och i litteraturhistoria vid Stockholms högskola från 1909. Han skrev grundläggande verk om bland annat Olof Dalin, Viktor Rydberg och Carl Snoilsky, och tillsammans med Henrik Schück skapade han standardverket Illustrerad svensk litteraturhistoria. Monica Lauritzens biografi aktualiserar ett förbisett livsöde och en del av vår kulturhistoria.

Monica Lauritzen har varit docent i engelskspråkig litteratur vid Göteborgs universitet. Hon har även varit kulturproducent vid Sveriges Radio och framför allt arbetat med litteraturprogram.

Monica Lauritzen:
Karl Warburg. Den varsamme vägvisaren
Albert Bonniers Förlag
Utkom 2018