Det hemliga Malmö

Bokomslaget

I trettioåtta kapitel berättas Malmös hemliga historia med motstånd, terror, spionage och annat det sällan talas om. Boken inleds med motståndsrörelsen mot Karl X Gustav på 1600-talet och Karl XII:s hemlige spion. Därefter kommer Lenins hemliga besök, Sveriges enda tågrån, sprängningen av Amalthea och Lenins vän Otto Grimlund.

Avsnittet om andra världskriget börjar med en dynamitgömma i en herrekiperingsaffär, agent 006 i Limhamn, censur på Sydsvenskan, spioner i Ribershus och bomber i Slottsparken, samt engelska, amerikanska, tyska agenter och danskt motståndsfolk. Dansk-svenskt hemligt samarbete och Jane Horneys sista natt i livet på Grand Hotel. Och vid fredsslutet en hemlig flyktorganisation som fraktade tusentals nazister och krigsförbrytare via Malmö till Argentina.

Under det kalla kriget tömdes förlista sovjetiska fartyg i Öresund på sina hemligheter. Östtyska agenter var flitiga i Malmö. Övervakning, kontraövervakning, dubbelagenter och spionbrevlådor var vardag. En högt uppsatt KGB-agent mötte en svensk politiker i staden. Åren kring 1968 gjordes hemliga besök av IRA, Baader Mainhof-ligan och PFLP. En terrorledare hade kontakter med Blekingegadeligan i Köpenhamn via Malmö.

På Gustav Adolfs torg satt en man som smugglade krut och vapen i samband med Boforsaffären. Från ett kontor på Rundelsgatan sköttes smugglingen av hemlig sovjetisk krigsmateriel till Sverige.

Lena Breitner är journalist, samt bland annat fil.kand i historia och fil.mag i ekonomisk historia. Hon har skrivit om andra världskriget, Stasi och kalla kriget. Gunnar Ekberg har en bakgrund i den svenska militära underrättelsetjänsten. Han har i boken De ska ju ändå dö beskrivit bland annat sina år som dubbelagent i terrororganisationer i Mellanöstern. Tillsammans driver Breitner och Ekberg stadsvandringen “Det hemliga Malmö” sedan 2010.

Lena Breitner & Gunnar Ekberg:
Det hemliga Malmö
Arx Förlag
Utkom 2020