Digitalisering ändrar forskarvanorna

När museer och arkiv blir aktiva på internet så ger det effekter man kanske inte väntat sig. I dagarna har Linköping besökts av folk från museer och andra kulturinstitutioner i hela landet för att diskutera kulturarvet och datorn.

Läs artikeln på Sveriges Radio Östergötland

(2010-10-28)