När museer och arkiv blir aktiva på internet så ger det effekter man kanske inte väntat sig. I dagarna har Linköping besökts av folk från museer och andra kulturinstitutioner i hela landet för att diskutera kulturarvet och datorn.
[Sveriges Radio Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/4134812