Nytt museinätverk från Östersjön till Svarta havet

En ny samarbetsorganisation för statliga historiska museer från Östersjöområdet till Svarta havet har bildats. Det är Statens historiska museum i Stockholm och Lettlands Nationalmuseum som tagit initiativ till ett forum som kallas National Historical Museums from the Baltic to the Black Sea.

– Målet med nätverket är att också på museiområdet fördjupa och skapa kontinuitet i kontakterna med våra grannländer på andra sidan Östersjön. Det handlar om ett ömsesidigt utbyte, där också vi kan lära av våra kollegor i öst, säger museichef Kristian Berg vid Historiska museet.

Det konstituerande mötet för det nya nätverket ägde rum i fredags i Riga. Förutom Kristian Berg och Lettlands Nationalmuseums chef Arnis Radins, var museikolleger från Finland, Estland, Litauen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland närvarande.

– Målet är att vi ska bidra till att ländernas historia och kulturarv blir kända över nationsgränserna och att samarbetet på sikt kan leda till att museerna blir mera aktiva i utvecklingen av regionerna, Kristian Berg.

– Det nya nätverket är ett genombrott för museernas internationella samverkan, säger museichef Arnis Radins.

Nästa möte äger rum i Minsk i Vitryssland i oktober.

(2002-05-23)