Doktorerna på Drottningholm

Drottningholms slott är för många sinnebilden av Sveriges kulturella storhetstid. På 1700-talet var Drottningholm mötesplats för Sveriges vetenskapliga och medicinska elit. Hit kom bland andra Carl von Linné, som hjälpte drottning Lovisa Ulrika att skapa slottets naturhistoriska museum.

Kungligheterna omgav sig med livläkare och livkirurger, som satte sin prägel på livet kring slottet. Livläkarna Nils Skragge och Sven Anders Hedin såg till att alla de som levde och verkade i Drottningholm hade hälsan i behåll. De dödliga sjukdomarna var många. Länge var just mälaröarna ett av de värst drabbade malariaområdena i Sverige.

Jan Malmstedt är författare, journalist och socionom. Bland hans tidigare böcker märks Narkotikan i medierna – idéerna som tände debatten, Vävarna på Elfvik, Ju-jujutsuns väg från självförsvar till idrott och Lidingöhistorier – historia och historier från Lidingö.

Jan Malmstedt:
Doktorerna på Drottningholm. Världsarv med medicinhistoria
Fri Tanke
Utkom 2022