Vin & Sprit 1917–2008

Omslaget

Historien om det statliga monopolbolaget Vin & Sprit tog sin början i ett ambitiöst nykterhetspolitiskt program på initiativ av nykterhetsivraren Ivan Bratt. Spritcentralen, som bolaget hette till en början, var under större delen av 1900-talet det enda bolag i Sverige som fick tillverka, importera och distribuera rusdrycker. Under senare delen av 1900-talet lyckades bolaget genomföra en enastående resa på en internationell marknad – med Absolut Vodka som motor.

Denna historia – om alkoholbolaget som svenska staten sålde och franska Pernod Ricard köpte – är skriven av historikern Hans De Geer. Han har även skildrat historien om en annan svensk monopolmarknad – i boken Statens spel. Båda böckerna har tillkommit i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria, där De Geer under lång tid varit styrelseledamot och senior advisor.

Hans De Geer:
Vin & Sprit. Från politik till marknad 1917–2008
Förlaget Näringslivshistoria
Utkom 2017