E14 blir Sankt Olavs väg

Projektgruppen för Sankt Olavs väg passerar Alsensjön i Jämtland. Foto: Helene Ersson

Projektgruppen för Sankt Olavs väg passerar Alsensjön i Jämtland. Foto: Helene Ersson

Trafikverket finansierar ett utvecklingsprojekt om arbetsmetoder för att lyfta fram kulturhistoriska vägar. Pilotprojektet är E14 mellan Sundsvall och Trondheim som ska bli Sankt Olavs väg.

Till grund ligger en analys av landskapets karaktär och historia som präglat dessa bygder sedan istiden. Det har varit ett stråk för jakt, fiske, handel, järnframställning, pälshandel, rennäring och sydsamisk kultur med rika förbindelser hela vägen från Bottenhavet till Atlanten via älvdalarna och Storsjöbygden över fjället till Tröndelag.

Under medeltiden var stråket mellan dagens Sundsvall och Trondheim en av Europas viktigaste pilgrimsleder där pilgrimer från när och fjärran vallfärdade till Sankt Olavs grav i Nidarosdomen. Ett stort antal Olavsminnen finns bevarade på platser längs stråket, som till exempel Olavskällor, medeltida Olavsskulpturer och lokala sägner kopplade till legenden om Sankt Olav.

Till stråkets modernare historia hör framväxten av fjällturism och friluftsliv.

I förra veckan färdades projektgruppen längs detta stråk för att se hur E14 och dess rastplatser kan utformas för att på olika sätt berätta stråkets historia. Den utforskande resan inleddes i Selånger väster om Sundsvall och stopp gjordes blanda bland annat i Borgsjö, Östersund, Åre och Stiklestad med mål i Trondheim.

I gruppen ingick sakkunniga med kompetenser inom bland annat arkitektur, historia, kommunikation, konst, arkeologi, samhälls- och landskapsplanering samt vandringsturism. Projektet ska utmynna i en rapport som kan ligga till grund för Trafikverkets och berörda kommuners och regioners gemensamma arbete med stråkets utformning.

– En del i projektet är att se vilket resultat en grupp med blandade professioner och kompetenser kan åstadkomma genom att arbeta tillsammans intensivt under fyra dagar. Vi är hittills mycket imponerade över hur mycket kunskap och engagemang det finns i gruppen. Här kommer det att uppstå ny kunskap, säger Helene Ersson, projektledare för innovationsprojektet, till Nättidningen Svensk Historia.

Östersunds kommun står som projektägare och initiativtagare till Sankt Olavs väg. Förhoppningen är att arbetet på länge sikt ska berika reseupplevelsen längs E14 och Mittbanan och stärka besöksnäringen, småföretagandet, landsbygden och kulturlivet i berörda kommuner och regioner. E14 är ett pilotprojekt för att testa hur Trafikverkets kulturmiljöstrategi kan genomföras i praktiken.

Utformningen av E14 som Sankt Olavs väg är tänkt att kunna genomföras lagom till det stora minnesåret 2030. Det har då gått tusen år sedan kung Olav Haraldsson stupade i slaget vid Stiklestad.

(2022-05-24)