Ny chef för Statens försvarshistoriska museer

Armémuseum och Flygvapenmuseum. Foto: Statens försvarshistoriska museer

Armémuseum och Flygvapenmuseum. Foto: Statens försvarshistoriska museer

Regeringen har utsett Helene Rånlund till ny överintendent och chef för Statens försvarshistoriska museer. Rånlund tillträder tjänsten den 7 april 2022.

– Kunskap om försvarshistoria är viktigt, och god kunskap kan bidra till en demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Det är en högst angelägen uppgift, och jag är glad att Helene Rånlund tar sig an uppdraget att leda myndigheten, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Helene Rånlund är stabschef på Statens försvarshistoriska museer, men har sedan september förra året varit vikarierande överintendent för myndigheten. Hon har tidigare arbetat i  Regeringskansliet.

– Jag är väldigt glad över förtroendet att få leda Statens försvarshistoriska museer. Som statlig museimyndighet och kunskapsinstitution är det SFHM:s viktiga uppdrag att ge möjligheter till kunskap och reflektion om hur fred och krig påverkat vårt samhälle och vår samtid. Nu ser jag fram emot att tillsammans med alla i myndigheten fortsätta den strategiska verksamhetsutvecklings-resa som pågår, säger Helene Rånlund.

Myndigheten Statens försvarshistoriska museer har till uppgift att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. I myndigheten ingår Armémuseum, Flygvapenmuseum och Försvarets traditionsnämnd. Den tidigare överintendenten Magnus Hagberg blev chef för Statens historiska museer den 1 september 2021.

(2022-04-07)

Se även Magnus Hagberg tar över Statens historiska museer (2021-06-17)