Elever bevakar världsunika bilder

Alldeles intill Släbroskolan i Nyköping finns hällristningar som är 4 000 år gamla. Förra hösten utsågs eleverna i Släbroskolan till faddrar för ristningarna. Det innebär att skolan kommer att samverka med Sörmlands museum och länsstyrelsen för att vårda och bevara figurerna på berghällarna.

På torsdag den 27 april är det dags för årets fältdag. Då kommer eleverna att ta med sig sina björkriskvastar som de tillverkat i slöjden för att sopa hällarna. Camilla Andersson, arkeolog från länsstyrelsen, och Stina Palmberg-Eriksson, museipedagog på Sörmlands museum, kommer att berätta om bronsåldern och om ristningarna.

Att skolans elever är faddrar för ristningarna innebär att länsstyrelsen kommer att få många extra ögon som bevakar och rapporterar.

– Att en skola på detta handgripliga sätt vårdar en fornlämning är ett prov på hur kulturmiljövården helst ska fungera i praktiken. Alla vi som bor i Sverige har ett ansvar för våra kulturmiljöer, anser Stina Palmberg-Eriksson.

En förhoppning är också att Oppebyborna via eleverna skall få en ännu djupare förståelse för vilken märkvärdig fornlämning de bor intill.

(2006-04-23)