Bergsgraven överraskar på nytt – salmonella möjlig dödsorsak

Arkelogen Per Nilsson vid Bergsgraven på Östergötlands museum. Foto: Jeanette Södervall/Östergötlands museum

Arkelogen Per Nilsson vid Bergsgraven på Östergötlands museum. Foto: Jeanette Södervall/Östergötlands museum

De två vuxna individerna i Bergsgraven i Östergötland hade salmonella, vilket också är en möjlig dödsorsak. Det visar en ny internationell studie som gjorts vid Stockholms universitet. Trots att det är 70 år sedan den hittades fortsätter en av Skandinaviens mest välbevarade gravar från stenåldern ge oss information om den tidens livsförutsättningar.

Dödsorsaken hos individerna i Bergsgraven (daterad till cirka 4500 år sedan) har till stor del varit en gåta fram till nu. I och med studien, som samordnats vid Centrum för paleogenetik på Stockholms universitet, kan man konstatera att salmonella är en möjlig dödsorsak hos de båda vuxna individerna. Mikrober som bakterier och vissa virus har sitt genetiska material strukturerat i DNA, precis som vi människor. Detta DNA har hittats i mycket gamla kvarlevor och gett forskarna ledtrådar om bakteriella sjukdomar under stenåldern i Skandinavien.

Människor kan få salmonella via mat och genom att interagera med varandra och djur. Många av dessa sjukdomar går enkelt att behandla i dag, men på stenåldern var de ett mycket större hot mot hälsan.

Per Nilsson, arkeolog och forskare på Östergötlands museum, har länge arbetat med Bergsgraven och han berättar att den har en unik betydelse för såväl den arkeologiska forskningen som den lokala historien.

– Bergsgraven har funnits utställd på Östergötlands museum sedan den hittades 1953. Under åren har den både givit oss ny kunskap och varit en plats för människor att reflektera kring de stora frågorna om liv, död och begravningar. Att den fortsätter ge oss ledtrådar om stenålderslivet gör den till en unik och viktig källa till kunskap, säger Nilsson.

(2024-03-26)

Se även DNA-analyser sprider nytt ljus över båtyxekulturen (2019-10-10)