En djupdykning i OMX terminer: förståelse, strategier och möjligheter

Terminer är ett avtal om att köpa något i framtiden till ett fast pris som sattes när avtalet slöts, eller rätt till kontant återbetalning. Det engelska ordet ”futures” används ibland även på svenska.

Terminskurvan är vad som händer när du tittar på hur terminspriset förändras över tiden.

En termin hänvisar till framtiden, precis som ett alternativ, men i det här fallet måste båda sidor behålla sitt slut på affären. Terminer är också tillgängliga för aktier, valutor och en rad andra saker. En aktietermin är ett terminskontrakt där bastillgången är aktier, inte ett index eller något annat liknande.

OMX30—Futures eller forwards?

På engelska betyder ”termin” både ”forward” och ”future”, medans Svenskan endast har ordet termin. Det betyder att engelskan har två olika ord, men svenskan har bara en. I den svenska finansverksamheten används dock de engelska orden frekvent i vardagliga samtal.

Skillnaden mellan de två är hur kontraktet avvecklas, eller när personen som äger OMX terminer får betalt eller måste betala, baserat på om terminskontot tjänat pengar eller förlorat pengar.

En future skiljer sig från en forward eftersom den betalas ut varje dag. För en forward sker betalning inte förrän datumet för avveckling. För närvarande används forwards för aktieterminer och futures används för indexterminer på Stockholmsbörsen.

Ett exempel i praktiken

Låt oss säga att du köpte ett OMX-terminskontrakt och sedan sålde det några dagar senare med vinst. Före februari 2005 fick du vänta till efter återbetalningsdatumet (=forwards) för att få ut vinsten.

Medan när Stockholmsbörsen idag använder futures så får du en daglig betalning. Går börsen upp får du pengar, och går den ner så förlorar du pengar. När du nettar din depå genom att sälja finns vinsten eller förlusten på ditt konto dagen efter försäljningen.

3 Tips för att bli en bättre terminshandlare

  1. Hantera riskerna effektivt – Var medveten om riskerna i att handla med terminer, och lär dig hur du minimerar dessa.
  2. Bemästra mentaliteten – Att ha en stark disciplin och att inte låta känslorna styra är viktigt för all form av handel, men särskilt för terminshandlare.
  3. Hitta vad som funkar för dig – Vissa kommer att se störst framgång i terminer som sträcker sig över en längre tid, medan andra föredrar kortare terminer, hitta det rätta för just dig helt enkelt.

Vinster och förluster från indexterminer

Ett indexterminskontrakt säger att innehavaren går med på att köpa ett index till ett visst pris på ett specificerat framtida datum. Indexterminer avvecklas vanligtvis kvartalsvis i mars, juni, september och december. Det finns vanligtvis terminer som sträcker sig över flera år också.

Aktieindexterminer regleras kontant. Detta innebär att det inte finns någon leverans av den underliggande tillgången vid slutet av kontraktet. Om priset på index är högre än det överenskomna kontraktspriset vid förfallodagen, gör köparen en vinst medan säljaren lider en förlust. I det motsatta scenariot lider köparen en förlust medan säljaren går med vinst.

Till exempel, om börsen stänger vid 16 000 i slutet av september, slutar innehavaren med ett septemberterminskontrakt ett år tidigare på 15 760 med att skörda en vinst.

Vinsten bestäms av skillnaden mellan ingångs- och uttagspriserna för kontraktet. Som med all spekulativ handel finns det risker att marknaden kan röra sig mot positionen. Som tidigare nämnts måste handelskontot uppfylla marginalkraven och kan få ett marginalsamtal för att täcka eventuell risk för ytterligare förluster.