Sten Sture den yngre

När Gustav Vasa utses till riksföreståndare i Sverige år 1521 innebär det ett definit slut för Kalmarunionen. När den över hundra år gamla unionen går i graven har den under en längre tid präglats av olika konflikter och maktkamper. En av de mest centrala personerna under unionens sista tumultartade år var Sten Sture den yngre, svensk riksföreståndare 1511–1520. Denna biografi skildrar Sten Sture, hans närmaste allierade och viktigaste politiska motståndare mot bakgrund av senmedeltidens dramatiska historia i Norden och Sverige.

Efter faderns, riksföreståndaren Svante Nilsson (Sture), död år 1511 kämpade Sten Sture den yngre på flera fronter för att befästa sin egen politiska makt. Detta genom att systematiskt skaffa sig kontroll över viktiga borgar, inte minst i den finska riksdelen. Sten Sture reste både själv och gav i uppdrag åt sina närmsta män att resa till olika marknader i Sverige och genom skicklig propaganda skaffade han sig stöd från folket.

Boken följer Sten Sture den yngres agerande i kampen mot flera tunga motståndare som ärkebiskopen Gustav Trolle och inte minst unionskungen Kristian II. Men vi möter också hustrun Kristina Gyllenstierna, biskopen och bundsförvanten Hemming Gadh, lojala slottskommendanter och andra viktiga adelsmän.

När Kristian II invaderar Sverige år 1520 stupar Sten Sture i strid mot hans trupper och änkan Kristina Gyllenstierna tvingas ge upp kampen om Stockholm. Men historien slutar inte med hans död. Åren 1527–1528 gör upprorsledaren Daljunkern ett försök att störta Gustav Vasa. Daljunkern anses vara identiskt med Sten Stures äldste son, Nils Sture. Men Gustav Vasa lyckas få denne potentielle konkurrent om tronen avrättad.

Boken är den första biografin över Sten Sture den yngre och skildrar några av de mest dramatiska händelserna i Sveriges historia, liksom huvudpersonens personliga framgångar och tragedier. Lars Ericson Wolke diskuterar också vad som kunde ha hänt om Sture hade överlevt striden mot Kristian II:s trupper. Hade Sverige då kanske fått en kungaätt Sture på tronen istället för ätten Vasa?

Lars Ericson Wolke har varit professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan och har skrivit ett stort antal böcker om svensk militärhistoria, till exempel Sjömakt och sjöfolk. Den svenska flottan under 500 år och Sveriges armé 1523–2023. Människor, materiel och händelser under 500 år och Nationens avskum, militärens elit. Myt och sanning om de värvade soldaterna i Sverige.

Lars Ericson Wolke:
Sten Sture den yngre. En biografi
Historiska Media
Utkom 2023

Nominerad som Årets bok om svensk historia 2023