Att med datorns hjälp kunna analysera och söka i handskrivna texter skulle revolutionera forskningen inom de humanistiska ämnena. Nu pågår arbete med att utveckla en programvara som kan göra just detta. [Uppsala universitet]

https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=4386