EU:s digitala bibliotek blir dubbelt så stort

4,6 miljoner digitala böcker, kartor, fotografier, filmklipp och tidningar är nu tillgängliga för Internetanvändare på Europeana, Europas flerspråkiga digitala bibliotek. Samlingen på Europeana har mer än fördubblats sedan den lanserades i november 2008. I ett policydokument från Europeiska kommissionen anges i dag att målet för 2010 är 10 miljoner digitaliserade objekt.

Kommissionen inbjuder även till en allmän diskussion om den framtida digitaliseringen av böcker i Europa, med hänsyn till den offentliga och privata sektorns potential att samarbeta och behovet av att reformera Europas fragmenterade upphovsrättsliga lagstiftning.

– Digitaliseringen av böcker är ett enormt arbete, men det ger miljontals människor i och utanför Europa tillgång till kulturella verk. Därför uppmanar jag medlemsstaterna och deras kulturinstitutioner att börja fylla hyllorna i Europas digitala bibliotek, säger Viviane Reding, EU-kommissionär för informationssamhället och medierna.

– Det är dock oroväckande att bara 5 procent av alla digitaliserade böcker inom EU finns på Europeana. Dessutom kommer nästan hälften av Europeanas digitaliserade verk från ett enda land, medan alla andra medlemsstater ligger långt efter. Medlemsstaterna måste sluta att avundas de framsteg som görs på andra kontinenter och i stället själva ta tag i frågan. Eftersom enbart Europeana inte räcker för att sätta Europa på den digitala världskartan, behöver vi förbättra samarbetet för att anpassa EU:s upphovsrättsliga lagstiftning till den digitala tidsåldern, säger Reding.

I dag har användarna tillgång till 4,6 miljoner digitaliserade objekt på Europeana, jämfört med två miljoner för nio månader sedan. Som exempel på nyligen tillagda objekt kan nämnas en samling av 70 inkunabler (böcker tryckta med de tidigaste tryckteknikerna) från Kataloniens bibliotek, en utgåva från 1572 av Os Lusíadas av Portugals nationalskald Luís de Camões samt rörliga bilder från Friedrichstraße i Berlin 1913 från Association des Cinémathèques Européennes (föreningen för europeiska filmarkiv).

Samtidigt tydliggörs de frågor och problem som är knutna till digitaliseringen. För närvarande innehåller Europeana främst digitaliserade böcker som inte längre skyddas genom upphovsrättslagstiftningen, som gäller i 70 år efter författarens död. Europeana innehåller av juridiska skäl varken utsålda verk (cirka 90 % av böckerna i Europas nationalbibliotek) eller verk av okända upphovsmän (uppskattningsvis 10–20 % av de samlingar som omfattas av upphovsrätt) som fortfarande omfattas av upphovsrätt men där författaren är okänd.

”Europeana visar även att licensiering av upphovsrättsskyddat material inom EU fortfarande omfattas av en mycket fragmenterad rättslig ram. Tidigare i år tvingades till exempel ett franskt företag dra tillbaka fotografier från Europeana eftersom det endast hade rätt att sprida materialet i Frankrike”, skriver Europeana i ett pressmeddelande.
För att ta itu med dessa frågor har kommissionen inlett ett offentligt samråd om Europeanas framtid och digitaliseringen av böcker som kommer att pågå till och med den 15 november 2009 .

Kommissionen ställer bland annat följande frågor: Hur kan digitaliserat material göras tillgängligt för konsumenter i hela EU? Behövs ett bättre samarbete med utgivarna om material som omfattas av upphovsrätt? Bör man skapa europeiska register för verk av okända upphovsmän och utsålda verk? Hur ska Europeana finansieras på lång sikt?

(2009-09-02)